For mer informasjon om Neutronics produktkalibrering/reparasjonstjenester, se:
Nøytronikk kalibrering / reparasjonstjenester | Neutronics Service Policy | Neutronics returprosedyre | Vanlige spørsmål om nøytronikk


Neutronics vedlikeholder kalibrerings- og reparasjonsfasiliteter ved våre produksjonssentre for å gi best mulig service og støtte til våre kunder. Tjenestene som utføres på returnerte instrumenter er garantert i 90 dager etter datoen for returforsendelse til kunden. Gjenstander som sensorer, pumper, filtre og batterier har sine egne tilhørende garantier.

Hvordan be om service

Hvis ditt Neutronics-produkt trenger service eller vedlikehold, kan du be om service på flere måter:

  • kontakt din lokale Neutronics-autoriserte distributør som den ble kjøpt fra
  • kontakt Neutronics direkte ved å bruke Neutronics-nettstedet og det elektroniske RMA-skjema
  • ring Neutronics kundeserviceteam på +1 (610) 524-8800

RMA-prosedyre

Før du returnerer utstyr for service, må du ha et forhåndsgodkjent RMA-dokument for å returnere med produktet. Dokumentet inneholder et RMA-sporingsnummer, samt en kunderapportert beskrivelse av produktfeilen eller serviceforespørselen. RMA-dokumentet inneholder også kundens kontaktnavn, kontakt-e-post / telefonnummer, frakt- / faktureringsinformasjon og forhåndsgodkjenning for service / reparasjon.

Returner instrumentet i originalemballasjen til adressen nedenfor. Hvis originalemballasjen ikke er tilgjengelig, pakk instrumentet forsiktig inn for å unngå skade under transport. Neutronics er verken ansvarlig eller ansvarlig for eventuelle fraktskader som kan oppstå. Sørg for å inkludere RMA-dokumentasjonen og eventuelle tilknyttede fraktdokumenter i pakken. Merk det godkjente RMA-nummeret tydelig på to steder:

  • på utsiden av fraktboksen, og
  • på adresselinjen til fraktetiketten som nevnt nedenfor

Neutronics, Inc.
456 Creamery Way
Exton, PA 19341
ATTN: Serviceavdeling RMA #xxxx

Gebyrer og gebyrer

Du vil bli kontaktet med et kostnadsoverslag for forventet service eller reparasjon før utførelse av arbeidet. Av ansvarsgrunner utfører Neutronics alle nødvendige reparasjoner for å gjenopprette instrumentet til fulle driftsforhold og spesifikasjoner.

Instrumenter mottatt uten passende forhåndsgodkjent RMA og tilhørende dokumentasjon vil bli pålagt et behandlingsgebyr på $ 50 i tillegg til reparasjons- / serviceavgiftene.

Rettidig kundegodkjenning av service-/reparasjonstilbud er avgjørende. Instrumenter som er stående hos Neutronics i mer enn 30 dager uten en kundes godkjenning av service-/reparasjonstilbudet, returneres til kunden/distributøren i sin opprinnelige "mottatte" tilstand, ledsaget av et minimumsgebyr for arbeid/estimat (avhengig av instrumenttype) pluss alle påfølgende fraktkostnader. I tilfelle av foreldreløse instrumenter (utstyr forlatt på Neutronics-anlegget i en periode på 60 dager uten en kundes tilbudsgodkjenning, forbeholder Neutronics seg retten til å avhende utstyret på vår regning og påtar seg intet ansvar for nevnte instrumenter.

Instrumenter som returneres ureparert på kundens forespørsel, er underlagt et evalueringsgebyr (avhengig av instrumenttype) pluss alle påfølgende fraktkostnader. Dersom kunden ber Neutronics om å skrote instrumentet, frafalles gebyret.

Uautoriserte reparasjoner

Uautoriserte distributører / agenter kan tilby service eller reparasjon Bacharach instrumenter. Merk at Neutronics IKKE tar ansvar for tjenester levert av uautoriserte servicesentre. I tillegg overholder ikke Neutronics noen servicegarantier som kan gis av uautoriserte servicesentre.

Tilbake til toppen