Få et gratis CARB-samsvar for eierne av kjøleutstyr. CARB-overholdelsesdokumentet gir et sammendrag på høyt nivå av forskriftene om kjølemiddelstyringsprogram (California Air Resources Board (CARB) Refrigerant Management Program).

Dokumentet gir informasjon om hvordan CARB-regelverket vil påvirke deg som eier av kjølemiddelutstyr, og dekker:

  • Robust journalføring
  • Beregninger av lekkasjerate
  • Terskler for lekkasje av utstyr
  • Tidsrammer for reparasjon av lekkasjer
  • Krav til lekkasjeinspeksjon
  • Tidsplaner for ettermontering og pensjonering
  • Rapporter om kronisk lekkasje av apparater

Last ned ditt GRATIS CARB-samsvarsdokument for eiere av kjøleutstyr nå ved å fylle ut skjemaet på denne siden.Tilbake til toppen