Kostnaden for kjølemedielekkasjer for Food Retail er betydelig. I forhold til Food Retails notorisk lave gjennomsnittlige fortjenestemargin på 1.1%, kan det å redusere kostnadene for tapt kjølemiddel alene gi store besparelser, noe som forbedrer bunnlinjen. Faktisk, ifølge EPA, hvis hvert supermarked i USA ble med på GreenChill og reduserte utslipp av kjølemiddel til dagens GreenChill-gjennomsnitt, ville industrien spare anslagsvis $ 108 millioner per år.1 Over hele verden kan lignende besparelser gjøres.

I denne Whitepaper fra Bacharach, finn ut hvordan du kan gjøre betydelige besparelser med riktig lekkasjedeteksjonsutstyr, installasjon og programvareløsning.Tilbake til toppen