Industrielle kjøleløsninger for påvisning av ammoniakk og CO2-gass sammen med miljø- og energiovervåking. Les denne nyttige veiledningen for å finne ut mer.

Finn ut hvordan Bacharach kan støtte din industrielle kjølegassdeteksjon med denne praktiske brosjyren.

De Bacharach Industriell kjøleløsningsbrosjyre, skisserer ammoniakk og CO2 gassdeteksjon, miljøovervåking og energiovervåking - og hva Bacharach produkter og tjenester vil kunne hjelpe deg mest i denne applikasjonen. Risikoen ved ammoniakk og høye konsentrasjoner av CO2-gasslekkasjer er godt kjent, og ved å redusere disse risikoene gjennom tidlig oppdagelse vil det forbedre sikkerheten på stedet betydelig. Les mer om dette i det praktiske Bacharach Industrial Refrigeration Solutions brosjyre - last den ned nå.