MGS-400-serien App

Søknad om MGS-400-serien av gassdetektorer og kontrollere

De Bacharach MGS-400 App lar brukerne konfigurere, vedlikeholde og grensesnitt med kompatible MGS-400 gassdetektorer:

  • Konfigurasjon (Gi nytt navn til enhet, definer alarmterskler, juster Modbus-innstillinger, konfigurer reléadferd og administrer innstillinger for analog utgang).
  • Vedlikehold (Test LED / summerfunksjon, releer og analog utgangsnivå).
  • Kalibrering (Vis sensortype, serienummer og tidtakeren "Kalibrering på grunn" og start null- / spennkalibreringer med tilpassbart feltkalibreringssertifikat).
  • Intuitivt grensesnitt (se gjeldende gassmåling og bekreft alarm / feilstatus).
kategorier: ,

Beskrivelse

De Bacharach MGS-400 App lar brukerne konfigurere, vedlikeholde og grensesnitt med kompatible MGS-400-serien av gassdetektorer. Når en Bluetooth-forbindelse er etablert, erstatter appen behovet for spesialopplæring / verktøy og gjør overholdelse av sikkerhetsstandarder (ASHRAE 15, EN 378) enkelt og effektivt.