De wereldwijde afbouw van HFK's drijft veel eigenaren van koel- en HVAC-apparatuur ertoe om aanzienlijke investeringen te doen in nieuwe systemen op basis van alternatieve of natuurlijke koelmiddelen om het risico te verminderen naarmate het aanbod op de markt afneemt, de koelmiddelkosten stijgen of om dure boetes en sanering te vermijden.

Een andere benadering, gebaseerd op lage koelmiddellekdetectie, stelt eigenaren van apparatuur in staat om investeringen in nieuwe koelsystemen uit te stellen door kleine lekken op te sporen en deze te repareren voordat er aanzienlijk koelmiddel verloren gaat. De voordelen van deze aanpak zijn onder meer:

Verminder de uitstoot van koelmiddel

Lagere kosten van toevoegingen van koelmiddel

Verhoog de energie-efficiëntie

Stel investeringsbeslissingen uit

BacharachDe oplossing voor lekdetectie omvat lekdetectiehardware, externe connectiviteit, bedrijfssoftware en professionele services om u te helpen maximale koelmiddelbesparingen te realiseren.

Lekdetectie

De Multi-Zone Refrigerant Monitor meet tot 1 ppm en ondersteunt meer dan 60 koudemiddelen.

Facility manager die recente gebeurtenissen met koudemiddellekken op een computer bekijkt.

Lekdiagrammen

Tijdreeksvisualisatie van actieve lekgegevens om technici te helpen de locatie en oorzaak van lekken te identificeren.

Lekindex

Geeft een bedrijfsbreed overzicht van de locaties met de meeste en de minste lekkages, helpt bij het prioriteren van onderhoudsactiviteiten en informeert over de prestaties van koelinstallaties.

energie Monitoring

Zorg voor energieverbruik op locatie-, circuit- of assetniveau.

Nalevingskalender

Herinnert technici en nalevingsfunctionarissen eraan wanneer acties, zoals lekcontroles, nodig zijn.

Regelgeving Workflow

Zorgt ervoor dat technici de juiste stappen volgen om de nalevingsinformatie nauwkeurig te registreren.

Nalevingsrapportage

Nalevingsrapporten kunnen jaarlijks of op aanvraag worden gegenereerd voor F-Gas, EPA 608 en CARB.

HVAC-activabeheer

Houd al uw HVAC- en koelapparatuur bij

Praat met een expert - vast en draagbaar

  • Contactinformatie

  • Beschrijf uw toepassing of project en welke gasmonitoring- of detectieproblemen u wilt oplossen.
  • SharpSpring-integratie

  • Attributie bijhouden