Zie voor meer informatie over productkalibratie-/reparatieservices van Neutronics:
Neutronics Kalibratie / Reparatie Services | Servicebeleid voor neutronica | Neutronics retourprocedure | Veelgestelde vragen over neutronica


Neutronics onderhoudt kalibratie- en reparatiefaciliteiten in onze productiecentra om onze klanten de best mogelijke service en ondersteuning te bieden. De diensten die worden uitgevoerd op geretourneerde instrumenten hebben een garantie van 90 dagen na de datum van retourzending aan de klant. Artikelen zoals sensoren, pompen, filters en batterijen hebben hun eigen bijbehorende garanties.

Service aanvragen

Als uw Neutronics-product service of onderhoud nodig heeft, kunt u op verschillende manieren om service vragen:

  • neem contact op met uw plaatselijke door Neutronics geautoriseerde distributeur bij wie het is gekocht
  • rechtstreeks contact opnemen met Neutronics via de website van Neutronics en de elektronische RMA-formulier
  • bel het klantenserviceteam van Neutronics op +1 (610) 524-8800

RMA-procedure

Voordat u apparatuur voor service retourneert, moet u een vooraf goedgekeurd RMA-document hebben om met het product te retourneren. Het document bevat een RMA-trackingnummer, evenals de door de klant gerapporteerde beschrijving van het productdefect of serviceverzoek. Het RMA-document bevat ook de naam van de contactpersoon van de klant, het e-mailadres / telefoonnummer van de contactpersoon, verzend- / factureringsinformatie en goedkeuring voor service / reparatie.

Retourneer het instrument in de originele verpakking naar onderstaand adres. Als de originele verpakking niet beschikbaar is, verpak het instrument dan zorgvuldig om schade tijdens het transport te voorkomen. Neutronics is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele transportschade. Zorg ervoor dat u de RMA-documentatie en eventuele bijbehorende verzenddocumenten in het pakket opneemt. Markeer het goedgekeurde RMA-nummer opvallend op twee plaatsen:

  • op de buitenkant van de verzenddoos, en
  • op de adresregel van het verzendlabel, zoals hieronder aangegeven

Neutronics, Inc.
Melkweg 456
Exton, PA 19341
ATTN: Serviceafdeling RMA #xxxx

Kosten en vergoedingen

Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden wordt er contact met u opgenomen met een kostenraming voor de te verwachten service of reparatie. Om aansprakelijkheidsredenen voert Neutronics alle benodigde reparaties uit om het instrument te herstellen naar volledige bedrijfsomstandigheden en specificaties.

Voor instrumenten die worden ontvangen zonder een gepaste, vooraf goedgekeurde RMA en bijbehorende documentatie, worden naast de reparatie- / servicekosten $ 50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Tijdige goedkeuring door de klant van service-/reparatieoffertes is van cruciaal belang. Instrumenten die meer dan 30 dagen bij Neutronics zijn achtergelaten zonder goedkeuring van de service- / reparatieofferte door de klant, worden teruggestuurd naar de klant / distributeur in hun oorspronkelijke "ontvangen" staat, vergezeld van een minimumloon voor arbeid / schatting (afhankelijk van het type instrument) plus alle volgende verzendkosten. In het geval van verweesde instrumenten (apparatuur die gedurende een periode van 60 dagen in de vestiging van Neutronics is achtergelaten zonder goedkeuring van de offerte van de klant, behoudt Neutronics zich het recht voor om de apparatuur op onze kosten weg te doen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze instrumenten.

Voor instrumenten die op verzoek van de klant ongerepareerd worden geretourneerd, worden evaluatiekosten in rekening gebracht (afhankelijk van het type instrument) plus alle daaropvolgende verzendkosten. Als de klant Neutronics opdracht geeft het instrument te schrappen, wordt de vergoeding kwijtgescholden.

Onbevoegde reparaties

Ongeautoriseerde distributeurs / agenten kunnen service of reparatie aanbieden Bacharach instrumenten. Merk op dat Neutronics GEEN aansprakelijkheid aanvaardt voor diensten die worden geleverd door niet-geautoriseerde servicecentra. Bovendien respecteert Neutronics geen enkele servicegarantie die kan worden verstrekt door niet-geautoriseerde servicecentra.

Terug naar boven