Bacharach, Inc. onderhoudt deze site (de "Site") ter informatie, educatie en communicatie. Voel je vrij om door de site te bladeren. U mag materiaal dat op de site wordt weergegeven alleen downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik op voorwaarde dat u ook alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen op het materiaal behoudt. U mag de inhoud van de Site echter niet verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, inclusief de tekst, afbeeldingen, audio en video zonder Bacharach, Inc.'s schriftelijke toestemming. Uw toegang tot en gebruik van de site is ook onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden ("algemene voorwaarden") en alle toepasselijke wetten. Door de Site te bezoeken en er doorheen te bladeren, accepteert u, zonder beperking of kwalificatie, de Algemene Voorwaarden en erkent u dat alle andere overeenkomsten tussen u en Bacharach, Inc. worden vervangen en hebben geen kracht of effect.

U dient aan te nemen dat alles wat u op de Site ziet of leest auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld en niet mag worden gebruikt, behalve zoals bepaald in deze Algemene voorwaarden of in de tekst op de Site zonder de schriftelijke toestemming van Bacharach, Inc .. Bacharach, Inc. garandeert noch verklaart dat uw gebruik van materiaal dat op de site wordt weergegeven, geen inbreuk maakt op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of gelieerd zijn aan Bacharach, Inc ..

Terwijl Bacharach, Inc. doet redelijke inspanningen om nauwkeurige en up-to-date informatie op de site op te nemen, Bacharach, Inc. geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Bacharach, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de site.

Uw gebruik van en browsen op de site is voor uw eigen risico. Geen van beide Bacharach, Inc. noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de site is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, gevolg-, indirecte of punitieve schade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de site. Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op de Site aan u verstrekt "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-BEPERKT. INBREUK. Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toestaan, dus sommige van de bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Controleer uw lokale wetgeving voor eventuele beperkingen of beperkingen met betrekking tot de uitsluiting van geïmpliceerde garanties. Bacharach, Inc. aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van of browsen op de Site of uw downloaden van alle materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de site.

Alle communicatie of materiaal dat u via e-mail of anderszins naar de Site verzendt, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, is en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Alles wat u verzendt of plaatst, kan worden gebruikt door Bacharach, Inc. of aan haar gelieerde ondernemingen voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Verder Bacharach, Inc. is vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in elke communicatie die u naar de Site stuurt te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten met behulp van dergelijke informatie.

Afbeeldingen van mensen of plaatsen die op de site worden weergegeven, zijn ofwel eigendom van, of worden met toestemming gebruikt door, Bacharach, Inc .. Het gebruik van deze afbeeldingen door u of iemand anders die door u is geautoriseerd, is verboden tenzij specifiek toegestaan ​​door deze Algemene Voorwaarden of specifieke toestemming elders op de Site. Elk ongeoorloofd gebruik van de afbeeldingen kan in strijd zijn met copyrightwetten, handelsmerkwetten, privacy- en publiciteitswetten en communicatieregels en statuten.

De handelsmerken, logo's en servicemerken (gezamenlijk de 'handelsmerken') die op de site worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Bacharach en anderen. Niets op de site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om een ​​handelsmerk dat op de site wordt weergegeven te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Bacharach of een dergelijke derde partij die mogelijk eigenaar is van de handelsmerken die op de site worden weergegeven. Uw misbruik van de handelsmerken die op de site worden weergegeven, of enige andere inhoud op de site, behalve zoals bepaald in deze algemene voorwaarden, is ten strengste verboden. Dat wordt u ook meegedeeld Bacharach, Inc. zal agressief haar intellectuele eigendomsrechten afdwingen in de ruimste zin van de wet, inclusief het zoeken naar strafrechtelijke vervolging.

Bacharach, Inc. heeft niet alle sites die aan de site zijn gelinkt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van off-site pagina's of andere sites die aan de site zijn gelinkt. Het doorlinken naar andere off-site pagina's of andere sites is op eigen risico.

Hoewel Bacharach, Inc. kan van tijd tot tijd discussies, chats, posts, transmissies, bulletinboards en dergelijke op de Site volgen of bekijken, Bacharach, Inc. is niet verplicht om dit te doen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de inhoud van dergelijke locaties, noch voor enige fout, laster, smaad, laster, weglating, onwaarheid, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid in alle informatie op dergelijke locaties op de Site. Het is verboden om onwettig, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, schandalig, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of te verzenden of enig materiaal dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd en aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins een wet overtreden. Bacharach, Inc. zal volledig meewerken met alle wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die hierom verzoeken of bevelen Bacharach, Inc. om de identiteit bekend te maken van iedereen die dergelijke informatie of materialen plaatst.

Software van deze site is verder onderworpen aan exportcontroles van de Verenigde Staten. Er mag geen software van deze site worden gedownload of geëxporteerd (i) naar (of naar een staatsburger of inwoner van) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of enig ander land waarvoor de Verenigde Staten een embargo op goederen hebben ingesteld; of (ii) iemand op de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de Table of Deny Orders van het US Commerce Department. Door de software te downloaden of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van, of een onderdaan of inwoner bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat.

Bacharach, Inc. kan deze Algemene voorwaarden te allen tijde herzien door deze publicatie bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient daarom periodiek deze pagina te bezoeken om de dan geldende Algemene Voorwaarden waaraan u gebonden bent te bekijken.

Terug naar boven