Bacharach, Inc. מתחזקת אתר זה ("האתר") למידע, חינוך ותקשורת. אל תהסס לגלוש באתר. אתה רשאי להוריד חומר המוצג באתר לשימוש אישי ולא מסחרי, בתנאי שאתה שומר גם על כל זכויות היוצרים וההודעות הקנייניות האחרות הכלולות בחומרים. אינך רשאי, עם זאת, להפיץ, לשנות, להעביר, לעשות שימוש חוזר, לפרסם מחדש או להשתמש בתוכן האתר למטרות ציבוריות או מסחריות, כולל הטקסט, התמונות, האודיו והווידאו ללא Bacharachאישור בכתב בע"מ. הגישה שלך לאתר והשימוש בו כפופה גם לתנאים וההגבלות הבאים ("תנאים והגבלות") ולכל החוקים הרלוונטיים. בגישה וגלישה באתר, אתה מקבל, ללא הגבלה או הסמכה, את התנאים וההגבלות ומאשר כי כל הסכם אחר בינך לבין Bacharach, Inc מוחלפים ואין להם שום כוח או השפעה.

עליכם להניח כי כל מה שאתם רואים או קוראים באתר מוגן בזכויות יוצרים אלא אם כן צוין אחרת ואסור לעשות בו שימוש אלא כפי שנקבע בתקנון זה או בטקסט באתר ללא אישור בכתב של Bacharach, Inc .. Bacharach, Inc. לא מתחייבת ולא מציינת כי השימוש שלך בחומרים המוצגים באתר לא יפר זכויות של צדדים שלישיים שאינם בבעלותם או קשורים אליהם Bacharach, Inc ..

בעוד Bacharach, Inc עושה מאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ומעודכן באתר, Bacharach, Inc. אינה מתחייבת או מצהירה באשר לדיוקם. Bacharach, Inc. אינה נושאת באחריות או באחריות לשגיאות או מחדלים כלשהם בתוכן האתר.

השימוש שלך וגלישה באתר הוא על אחריותך. לא זה ולא זה Bacharach, Inc ולא כל גורם אחר המעורב ביצירה, הפקה או מסירה של האתר אחראי לכל נזק ישיר, אגבי, תוצאתי, עקיף או עונשי הנובע מגישתך לאתר או משימוש בו. מבלי להגביל את האמור לעיל, הכל באתר מסופק לך "כפי שהוא" ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין אם הוא מבוטא או משתמע, כולל, אך לא מוגבל, אחריות מרומזת של סחירות, כושר מטרה מסוימת, או מטרה הֲפָרָה. שים לב שחלק מהשיפוטים עשויים לא לאפשר הכללת אחריות משתמעת, ולכן ייתכן שחלק מההחרגות שלעיל אינן חלות עליך. בדוק בחוקים המקומיים שלך אם קיימים מגבלות או מגבלות הנוגעות להכללת האחריות המשתמעת. Bacharach, Inc גם אינה לוקחת על עצמה כל אחריות, ולא תהיה אחראית לכל נזק לנגיפים, או לווירוסים העלולים להדביק את ציוד המחשב שלך או רכוש אחר בגלל הגישה שלך לשימוש, או הגלישה באתר או להורדתך כל חומר, נתונים, טקסט, תמונות, וידאו או שמע מהאתר.

כל תקשורת או חומר שתעביר לאתר בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת, כולל נתונים, שאלות, הערות, הצעות וכדומה הם, ויתייחס אליהם כאל לא סודי ולא קנייני. כל דבר שתעביר או תפרסם עשוי לשמש את Bacharach, Inc. או שלוחותיה לכל מטרה שהיא, לרבות, אך לא רק, שכפול, גילוי, שידור, פרסום, שידור ופרסום. יתר על כן, Bacharach, Inc. חופשית להשתמש בכל רעיונות, מושגים, ידע או טכניקות הכלולים בכל תקשורת שתשלח לאתר לכל מטרה שהיא, כולל, אך לא רק, פיתוח, ייצור ושיווק מוצרים באמצעות מידע כזה.

תמונות של אנשים או מקומות המוצגים באתר הם רכושם של, או משמשים באישור, Bacharach, Inc .. השימוש בתמונות אלה על ידך, או על ידי כל אדם אחר המורשה על ידך, אסור אלא אם כן מותר במפורש על פי התנאים וההגבלות הללו או הרשאה ספציפית הניתנת במקום אחר באתר. כל שימוש בלתי מורשה בתמונות עשוי להפר את חוקי זכויות היוצרים, חוקי הסימנים המסחריים, דיני הפרטיות והפרסום ותקנות ותקנון תקשורת.

הסימנים המסחריים, הלוגואים וסימני השירות (ביחד "סימני המסחר") המוצגים באתר הם סימני מסחר רשומים ולא רשומים של Bacharach ואחרים. אין לפרש שום דבר הכלול באתר כהענקה, על ידי משתמע, או אחרת, כל רישיון או זכות להשתמש בסימן מסחרי כלשהו המוצג באתר ללא אישור בכתב של Bacharach או צד ג 'כזה שעשוי להיות הבעלים של סימני המסחר המוצגים באתר. שימוש לרעה שלך בסימני המסחר המוצגים באתר, או בכל תוכן אחר באתר, למעט כאמור בתקנון זה, אסור בהחלט. מומלץ לכם גם Bacharach, Inc. תאכוף באגרסיביות את זכויות הקניין הרוחני שלה במלוא החוק, לרבות בקשה להעמדה לדין פלילי.

Bacharach, Inc. לא בדקה את כל האתרים המקושרים לאתר ואינה אחראית לתוכן של עמודים שאינם באתר או לאתרים אחרים המקושרים לאתר. הקישור שלך לדפים אחרים מחוץ לאתר או לאתרים אחרים הוא על אחריותך בלבד.

למרות Bacharach, Inc. עשויה מעת לעת לנטר או לסקור דיונים, צ'אטים, פרסומים, שידורים, לוחות מודעות וכדומה באתר, Bacharach, Inc. אינה מחויבת לעשות זאת ואינה נוטלת על עצמה שום אחריות או אחריות הנובעים מתוכן של מיקומים כאלה ואף לא לשגיאות, לשון הרע, לשון הרע, לשון הרע, השמטה, שקר, גסות, פורנוגרפיה, ניבולי פה, סכנה או אי דיוק הכלולים בכל מידע הנמצא במיקומים כאלה באתר. חל איסור לפרסם או להעביר כל חומר בלתי חוקי, מאיים, לשון הרע, משמיץ, מגונה, שערורייתי, דלקתי, פורנוגרפי או גס, או כל חומר שיכול להוות או לעודד התנהלות שתיחשב כעבירה פלילית, שתוליד אחריות אזרחית, או להפר בדרך אחרת כל חוק. Bacharach, Inc. תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או צו בית משפט המבקש או מכוון Bacharach, Inc כדי לחשוף את זהות כל מי שמפרסם מידע או חומרים כאלה.

תוכנה מאתר זה כפופה עוד לבקרות הייצוא של ארצות הברית. אין להוריד או לייצא שום תוכנה מאתר זה (i) לקובה, עירק, לוב, צפון קוריאה, איראן, סוריה, או לכל מדינה אחרת אליה ארצות הברית מחזיקה בסחורות מגרש; או (ii) מישהו ברשימת אזרחים המיועדים במיוחד של משרד האוצר של ארצות הברית או טבלת הכחישות של משרד המסחר האמריקני. על ידי הורדת התוכנה או השימוש בה, אתה מצהיר ומתחייב כי אינך נמצא, בשליטת אזרח או תושב במדינה כזו או ברשימה כזו.

Bacharach, Inc. רשאית בכל עת לשנות את התנאים וההגבלות הללו על ידי עדכון פרסום זה. אתה מחויב לכל תיקון כזה, ולכן עליך לבקר מדי פעם בעמוד זה כדי לעיין בתנאים וההגבלות הנוכחיים שאליהם אתה מחויב.

חזרה למעלה