BacharachCoinníonn Inc. Inc. an suíomh seo (an “Suíomh”) mar eolas, oideachas agus cumarsáid duit. Ná bíodh drogall ort an Suíomh a bhrabhsáil. Ní féidir leat ábhar atá ar taispeáint ar an Suíomh a íoslódáil le haghaidh úsáide neamhthráchtála, pearsanta ach ar an gcoinníoll go gcoinníonn tú gach cóipcheart agus gach fógra dílsithe eile atá ar na hábhair. Ní féidir leat, áfach, ábhar an tSuímh a dháileadh, a mhodhnú, a tharchur, a athúsáid, a phostáil nó a úsáid chun críocha poiblí nó tráchtála, lena n-áirítear an téacs, na híomhánna, an fhuaim, agus an físeán gan BacharachCead i scríbhinn Inc. Tá do rochtain ar an Suíomh agus d’úsáid ar an Suíomh faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha seo a leanas (“Téarmaí agus Coinníollacha”) agus gach dlí is infheidhme. Trí rochtain a fháil ar an Suíomh agus é a bhrabhsáil, glacann tú, gan teorainn nó cáilíocht, leis na Téarmaí agus Coinníollacha agus admhaíonn tú go bhfuil aon chomhaontuithe eile idir tú féin agus BacharachCuirtear Inc. in ionad Inc. agus níl aon fhórsa ná éifeacht leo.

Ba cheart duit glacadh leis go bhfuil cóipcheart ag gach rud a fheiceann tú nó a léann tú ar an Suíomh mura gcuirtear a mhalairt in iúl agus ní fhéadfar é a úsáid ach amháin mar a fhoráiltear sna Téarmaí agus Coinníollacha seo nó sa téacs ar an Suíomh gan cead i scríbhinn ó Bacharach, Inc .. BacharachNí thugann, ní gá, ná ní léiríonn sé nach sáraíonn d’úsáid ábhair atá ar taispeáint ar an Suíomh cearta tríú páirtithe nach bhfuil faoi úinéireacht nó cleamhnaithe leo Bacharach, Inc ..

Cé go BacharachÚsáideann Inc. iarrachtaí réasúnta chun faisnéis chruinn agus cothrom le dáta a áireamh ar an Suíomh, Bacharach, Ní thugann Inc. aon bharántais ná uiríll maidir lena chruinneas. BacharachNí ghlacann Inc. aon dliteanas ná freagracht as aon earráidí nó easnaimh in ábhar an tSuímh.

Tá d’úsáid agus brabhsáil ar an Suíomh i mbaol. Níl Bacharach, Inc. ná aon pháirtí eile a bhfuil baint aige leis an Suíomh a chruthú, a tháirgeadh nó a sheachadadh faoi dhliteanas as aon damáistí díreacha, teagmhasacha, iarmhartacha, indíreacha nó pionósacha a eascróidh as do rochtain ar an Suíomh nó as do úsáid. Gan an méid sin roimhe seo a theorannú, soláthraítear gach rud ar an Suíomh duit “MAR IS” GAN BARÁNTAS AON PHRÍOMH, GACH CEANN IONTRÁLA NÓ INNIÚLACHTA, LENA N-ÁIRÍTEAR, NÍL TEORANTA LEIS, BARÁNTAÍ INMHEÁNTA INMHEÁNACH, FITRÍOCHT DO PHRÍOMH-PHRÍOMH, NÓ INFRINGEMENT. Tabhair faoi deara le do thoil go mb’fhéidir nach gceadóidh roinnt dlínsí barántais intuigthe a eisiamh, mar sin b’fhéidir nach mbeidh feidhm ag cuid de na heisiaimh thuas maidir leat. Seiceáil do dhlíthe áitiúla le haghaidh aon srianta nó teorainneacha maidir le barántais intuigthe a eisiamh. BacharachNí ghlacann Inc., aon fhreagracht freisin, agus ní bheidh sé faoi dhliteanas as aon damáiste do do threalamh ríomhaireachta nó do mhaoin eile, nó víris a d’fhéadfadh ionfhabhtú a dhéanamh air, mar gheall ar do rochtain ar an Suíomh, d’úsáid, nó brabhsáil ar an Suíomh nó ar do íoslódáil aon ábhair, sonraí, téacs, íomhánna, físeáin, nó fuaime ón Suíomh.

Déileálfar le haon chumarsáid nó ábhar a tharchuireann tú chuig an Suíomh trí phost leictreonach nó eile, lena n-áirítear aon sonraí, ceisteanna, tráchtanna, moltaí nó a leithéid, agus déileálfar leis mar ábhar neamh-mhuiníneach agus neamh-dhílseánaigh. Is féidir aon rud a tharchuirfidh tú nó a phostálann tú a úsáid Bacharach, Inc. nó a chleamhnaithe chun aon chríche, lena n-áirítear atáirgeadh, nochtadh, tarchur, foilsiú, craoladh agus postáil, ach gan a bheith teoranta dóibh. Ina theannta sin, BacharachTá saor in aisce ag Inc. aon smaointe, coincheapa, fios gnó, nó teicnící atá in aon chumarsáid a sheolann tú chuig an Suíomh a úsáid chun aon chríche ar bith lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, táirgí déantúsaíochta agus margaíochta a fhorbairt agus an fhaisnéis sin a úsáid.

Is le daoine, nó in úsáid, le híomhánna de dhaoine nó áiteanna a thaispeántar ar an Suíomh Bacharach, Inc. .. Toirmisctear duit féin, nó aon duine eile atá údaraithe agat, na híomhánna seo a úsáid mura gceadaítear go sonrach leis na Téarmaí agus Coinníollacha seo nó cead sonrach a chuirtear ar fáil in áit eile ar an Suíomh. Féadfaidh aon úsáid neamhúdaraithe de na híomhánna dlíthe cóipchirt, dlíthe trádmhairc, dlíthe príobháideachta agus poiblíochta, agus rialacháin agus reachtanna cumarsáide a shárú.

Is trádmharcanna cláraithe agus neamhchláraithe de na trádmharcanna, lógónna agus marcanna seirbhíse (na “Trádmharcanna” le chéile) a thaispeántar ar an Suíomh Bacharach agus Daoine eile. Níor cheart aon ní atá ar an Suíomh a fhorléiriú mar dheonú, trí impleacht, eiseapal, nó eile, aon cheadúnas nó ceart chun aon Trádmharc a thaispeántar ar an Suíomh a úsáid gan cead i scríbhinn ó Bacharach nó tríú páirtí ar bith a bhféadfadh úinéireacht a bheith aige ar na Trádmharcanna atá ar taispeáint ar an Suíomh. Tá cosc ​​dian ar do mhí-úsáid ar na Trádmharcanna atá ar taispeáint ar an Suíomh, nó ar aon ábhar eile ar an Suíomh, ach amháin mar a fhoráiltear sna Téarmaí agus Coinníollacha seo. Moltar duit freisin go BacharachDéanfaidh Inc. a chearta maoine intleachtúla a fhorfheidhmiú go hionsaitheach a mhéid is féidir sa dlí, lena n-áirítear ionchúiseamh coiriúil a lorg.

Bacharach, Níl aon athbhreithniú déanta ag Inc. ar na suíomhanna go léir atá nasctha leis an Suíomh agus níl sé freagrach as ábhar aon leathanaigh lasmuigh den láithreán nó aon láithreáin eile atá nasctha leis an Suíomh. Is ar do phriacal féin a dhéantar do nasc le haon leathanaigh eile lasmuigh den láithreán nó le suíomhanna eile.

Cé BacharachFéadfaidh Inc. ó am go ham monatóireacht nó athbhreithniú a dhéanamh ar phlé, comhráite, postálacha, tarchuir, cláir fógraí agus a leithéidí ar an Suíomh, Bacharach, Níl aon oibleagáid ar Inc. déanamh amhlaidh agus ní ghlacann sé freagracht ná dliteanas ar bith a eascraíonn as ábhar aon láithreacha den sórt sin ná as aon earráid, clúmhilleadh, leabhal, clúmhilleadh, neamhghníomh, bréagach, graosta, pornagrafaíocht, profanity, contúirt, nó míchruinneas atá ann in aon fhaisnéis laistigh d’áiteanna den sórt sin ar an Suíomh. Tá cosc ​​ort aon ábhar neamhdhleathach, bagrach, clúmhillteach, clúmhillteach, graosta, scannalach, athlastach, pornagrafach nó as cuimse a phostáil nó a tharchur nó aon ábhar a d’fhéadfadh a bheith ina iompar nó a spreagadh a mheasfaí a bheith ina chion coiriúil, a mbeadh dliteanas sibhialta mar thoradh air, nó aon dlí a shárú ar shlí eile. BacharachComhoibreoidh Inc. go hiomlán le haon údaráis forfheidhmithe dlí nó ordú cúirte a iarrfaidh nó a ordóidh Bacharach, Inc. céannacht aon duine a phostálann aon fhaisnéis nó ábhair den sórt sin a nochtadh.

Tá bogearraí ón Suíomh seo faoi réir Rialuithe Easpórtála na Stát Aontaithe a thuilleadh. Ní féidir aon bhogearra ón Suíomh seo a íoslódáil nó a easpórtáil (i) isteach i gCúba, san Iaráic, sa Libia, sa Chóiré Thuaidh, san Iaráin, sa tSiria, nó in aon tír eile a bhfuil earraí faoi lánchosc ag na Stáit Aontaithe uirthi (nó chuig náisiúnach nó cónaitheach i). nó (ii) aon duine ar liosta Náisiúnach Ainmnithe Speisialta Roinn Tábla Státchiste na Stát Aontaithe nó Tábla Orduithe Diúltaithe Roinn Tráchtála na SA. Trí na bogearraí a íoslódáil nó a úsáid, déanann tú ionadaíocht agus barántas nach bhfuil tú lonnaithe in aon tír den sórt sin, nó faoi rialú ná náisiúnach nó cónaitheach, nó ar aon liosta den sórt sin.

BacharachFéadfaidh Inc., tráth ar bith, na Téarmaí agus Coinníollacha seo a athbhreithniú tríd an bpostáil seo a nuashonrú. Tá tú faoi cheangal ag aon athbhreithnithe den sórt sin agus dá bhrí sin ba cheart duit cuairt a thabhairt ar an leathanach seo go tréimhsiúil chun na Téarmaí agus Coinníollacha reatha a bhfuil tú faoi cheangal orthu a athbhreithniú.

Ar ais go barr