ΜΑΘΕΤΕ ΠΡΙΝ ΠΑΤΕ!


Αυξάνουν ασφάλεια και Συμμόρφωση παρατηρώντας τις συγκεντρώσεις αερίων από εξωτερικές επιτηρούμενες περιοχές.

εργοστάσιο κτιριακών εγκαταστάσεων

Το MSA Bacharach® MGS-401 Entrance Monitor παρέχει σαφείς ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς με περιμετρικό στροβοσκοπικό, ειδοποιώντας το προσωπικό για πιθανούς κινδύνους πριν εισέλθει στον χώρο και επιτρέποντας τη συμμόρφωση με:

  • IIAR
  • ASHRAE 15
  • CSA B52
  • EN378

μηχανοστάσιο 401 οθόνη εισόδου

Κάντε κλικ παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το MGS-401 Entrance Monitor

Επικοινωνήστε με έναν από τους ειδικούς μας στην ανίχνευση αερίων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανίχνευση αερίων ασφαλείας ή την επίτευξη κανονιστικής συμμόρφωσης με τα IIAR, ASHRAE 15, CSA B52 ή EN378.

Επιστροφή στην κορυφή