Εφαρμογή σειράς MGS-400

Εφαρμογή για MGS-400 Series of Gas Detectors and Controllers

Η καλύτερη Bacharach Η εφαρμογή MGS-400 επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώσουν, να συντηρήσουν και να διασυνδέσουν με συμβατούς ανιχνευτές αερίου MGS-400:

  • Διαμόρφωση (Μετονομασία συσκευής, καθορισμός ορίων συναγερμού, προσαρμογή ρυθμίσεων Modbus, διαμόρφωση συμπεριφοράς ρελέ και διαχείριση αναλογικών ρυθμίσεων εξόδου).
  • Συντήρηση (Δοκιμή LED / λειτουργία βομβητή, ρελέ και αναλογική στάθμη εξόδου).
  • Βαθμονόμηση (Προβολή τύπου αισθητήρα, αριθμός σειράς και χρονοδιακόπτης "Λήξη βαθμονόμησης" και εκκίνηση βαθμονομήσεων μηδέν / εύρους με προσαρμόσιμο πιστοποιητικό βαθμονόμησης πεδίου).
  • Διαισθητική διασύνδεση (Δείτε την τρέχουσα μέτρηση αερίου και αναγνωρίστε την κατάσταση συναγερμού / σφάλματος).

Περιγραφή

Η καλύτερη Bacharach Η εφαρμογή MGS-400 επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώσουν, να συντηρήσουν και να διασυνδέσουν με συμβατές σειρές ανιχνευτών αερίου MGS-400. Μόλις δημιουργηθεί σύνδεση Bluetooth, η εφαρμογή αντικαθιστά την ανάγκη για εξειδικευμένη εκπαίδευση / εργαλεία και καθιστά εύκολη και αποτελεσματική τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας (ASHRAE 15, EN 378).