Θέλετε να βελτιώσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες ανίχνευσης αερίου από τα εισερχόμενά σας;
Παραμείνετε ενημερωμένοι με προωθητικές προσφορές και εκπτώσεις;
Βελτιώστε τα εργαλεία για τη συμμόρφωση με την ασφάλεια του αερίου και τη μείωση των εκπομπών ψυκτικού;

Εάν το κάνετε, εγγραφείτε μαζί μας στο Bacharach, προστατεύοντας ανθρώπους, μέρη και τον πλανήτη, εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο: