Λύσεις μέτρησης και παρακολούθησης

Παροχή πληροφοριών βάσει δεδομένων για την προστασία ανθρώπων, ιδιοκτησίας και του πλανήτη

Είστε εξοπλισμένοι για το HFC Phasedown;

Bacharach παρέχει εξοπλισμό και τεχνολογία ανίχνευσης διαρροών, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες εξοπλισμού να αναβάλουν τις επενδύσεις σε νέα συστήματα ψύξης.

Αναζήτηση με αέριο για να βρείτε το σωστό προϊόν