US MGT3 gasmonitor

Miljøgasovervågning

Den amerikanske model MGT3-serie af gasmonitorer giver pålidelig ydeevne til applikationer på arbejdspladsens sikkerhed

  • Minimum 5-årig sensorlevetid
  • Velegnet til brug i zone 1 og 2
  • Industristandard 4-20mA output
  • Lokalt LCD-display
  • Tre-leder forbindelse
Anmod om mere information
Download datablad
Kategorier: , tags: ,

Beskrivelse

MGT3-serien af ​​gasmonitorer til USA inkluderer MGT-3 IR, MGT3-O2, MGT3-Pellistor og MGT3-Toxic, som hver giver pålidelig ydeevne inden for arbejdspladsens sikkerhedsapplikationer.

MGT3-IR fast gasmonitor med IR-sensor bruger infrarød sensorteknologi til at detektere brandbare gaskoncentrationer over forskellige intervaller op til 100% volumen. Disse egensikre detektorer er designet til at være i stand til at producere varme eller gnist nok til at antænde en eksplosiv atmosfære.

Neutronics MGT3-O2 fast iltgasmonitor bruger elektrokemisk sensorteknologi til at detektere iltmangel i atmosfæren, disse egensikre detektorer er designet til at være i stand til at producere varme eller gnist nok til at antænde en eksplosiv atmosfære.

MGT3-Pellistor Fix Flammable Gas Monitor bruger pellistorsensorteknologi til at detektere kulbrinter i området 0 til 100% nedre eksplosivgrænse (LEL) eller 0 til 100% volumen gas, disse egensikre detektorer er designet til at være ude af stand til at producere varme eller gnist tilstrækkelig til at antænde en eksplosiv atmosfære. Sensoren kan indstilles til at detektere enten metan eller generelle carbonhydrider.

Neutronics MGT3-Toxic Fixed Toxic Gas Monitor bruger elektrokemisk sensorteknologi til at detektere niveauerne af giftige gasser i atmosfæren, disse egensikre detektorer er designet til at være i stand til at producere varme eller gnist nok til at antænde en eksplosiv atmosfære.

Bemærk, at disse produkter ikke er egnede til europæiske lande.

  • Produkt Specifikationer
  • Delnumre
  • Gasliste
Oprindelsesland: Storbritannien
Beskrivelse: MGT-3 IR Varenummer
MGT3-IR Brandfarlig gasdetektor, interval 0-100% LEL metan 2-06-2003-22-1
MGT3-IR Brandfarlig gasdetektor, interval 0-100 volumenprocent metan 2-06-2003-22-X
Beskyttende vejrbeskyttelse 2-06-2002-46-1
Egensikkert outputmodul, monteret på DIN-skinne 2-06-2004-10-0

 

Beskrivelse: MGT3-O2 Varenummer
MGT3 iltdetektor, interval 0-21% ilt 2-06-2002-58-0
Beskyttende vejrbeskyttelse 2-06-2002-46-1

 

Beskrivelse: MGT3-Pellistor Varenummer
MGT3-Pellistor-serien Brændbar gasdetektor, interval 0-100% LEL-gas 2-06-2002-61-0
MGT3-Pellistor-serien Brændbar gasdetektor til brændselsgasser 2-06-2002-61-1
MGT3-Pellistor-serien Brændbar gasdetektor, interval 0-100% volumen gas 2-06-2002-61-2
Beskyttende vejrbeskyttelse 2-06-2002-46-1
Egensikkert outputmodul, monteret på DIN-skinne 2-06-2004-10-0

 

Beskrivelse: MGT3-giftig Varenummer
Hydrogensulfiddetektor, 0-50 ppm og andre områder op til 0-200 ppm S2-06-2402-00-0
Kulilte-detektor, 0-500 ppm og andre områder op til 0-1000 ppm S2-06-2403-00-0
Klordetektor, 0-20 ppm rækkevidde S2-06-2404-00-0
Kvælstofdioxiddetektor, 0-20 ppm interval S2-06-2405-00-0
Ammoniakdetektor 0-100 ppm eller 0-1000 ppm områder S2-06-2406-00-0
Svovldioxiddetektor, område 0-20 ppm S2-06-2409-00-0
Nitrogenoxiddetektor, 0-100 ppm rækkevidde S2-06-2410-00-0
Brintdetektor, 0-100% LEL (over området) eller 0-4% volumen S2-06-2411-00-0
Brintdetektor, 0-1000 ppm, elektrokemikalie S2-06-2421-00-0
Hydrogenchlorid detektor, 0-30 ppm interval S2-06-2414-00-0
Hydrogencyanid detektor, 0-30 ppm interval S2-06-2419-00-0