Environmental Protection Agency (EPA), afsnit 608, i Clean Air Act forbyder kendskab til frigivelse af kølemiddel under vedligeholdelse, service, reparation eller bortskaffelse af klimaanlæg (AC) og køleudstyr. EPA kræver korrekt kølemiddeladministrationspraksis af dem, der køber eller sælger kølemiddel, teknikere, ejere og operatører af AC og kølesystemer og andre. Disse krav gælder for alle kølemidler, der indeholder ozonlagsnedbrydende stoffer, fx hydrochlorfluorcarboner (HCFC'er), og ikke-undtagne erstatningskølemidler, fx hydrofluorcarboner (HFC'er), hydrofluoroolefiner (HFO'er) og blandinger deraf. Sammenfattende definerer EPA Refrigeration & Emission Reduction Program:

  • Robust journalføring
  • Beregninger af lækagehastighed
  • Tærskler for lækage af udstyr
  • Tidsrammer for lækage reparation
  • Krav til lækageinspektion
  • Tidsplaner for eftermontering og pensionering
  • Kronisk utæthedsrapportering

For at understøtte din kølemiddelemissionsreduktion, Bacharach har leveret en overholdelse tjekliste til EPA sektion 608, download din kopi i dag. Desuden Bacharach levere en række brancheførende kølemiddelovervågninger på lavt niveau fra Multi-Zone Fixed Refrigerant Monitor til PGM-IR Portable Refrigerant Monitor og skybaseret Parasense Refrigerant Tracking and Compliance Software.