Drivhus- og dyrkningsfaciliteter designet til frugt, grøntsager og cannabisproduktion giver en række udfordringer lige fra processikkerhed (sikring af maksimalt udbytte) til medarbejder- og beskyttelsessikkerhed (beskytter mennesker mod usikker eksponering for gasser og kemikalier) til byggesikkerhed (varierende temperatur og høj fugtighedsniveauer). Der er flere giftige eller eksplosive gasser, der er involveret i processen; gasning, svovldioxid; berigelse, kuldioxid; ekstraktion af olier, butan eller propan. Selvom kuldioxid er en naturligt forekommende gas, kan den forårsage iltudtømning, hvis koncentrationsniveauerne er høje nok.

Et gennemtænkt gasdetekteringssystem kan afbøde alle disse sikkerhedsudfordringer for at give maksimal udbytte og holde alle sikre og fri for eksponering for giftige og eksplosive gasser.

Multi-zoneEnkeltzonePGM-IRMGS-400-serienMGS-550
Svovldioxid (SO2)
Carbon dioxide (CO2)
Butan
Propan
SpecifikationSpecifikationSpecifikationSpecifikationSpecifikation