Der er tre hovedårsager til at sikre, at kølemiddellækager opdages så tidligt som muligt, uanset om applikationen er industriel, kommerciel eller bolig. Den første hovedårsag er for beboernes sundhed og sikkerhed. Kølemidler kan være skadelige på en række måder, enten gennem toksicitet, antændelighed eller gennem risikoen for kvælning ved at erstatte ilt i den åndbare zone. I dette omfang skal kølemiddellækage findes hurtigt, så de hurtigt og effektivt kan løses. Den anden hovedårsag til tidlig påvisning af kølemedielækage er risikoen for miljøskader og hovedsagelig skade på luftkvaliteten. Mange kølemidler kan være skadelige for miljøet som helhed på grund af det globale opvarmningspotentiale (GWP) af gassen sammenlignet med kuldioxid. Sidst, men ikke mindst, er den tredje hovedårsag til at opdage kølemiddellækage så tidligt som muligt selve prisen. Prisen på kølemiddel kan variere betydeligt, og en lille lækage, der hurtigt kan udvikle sig til en katastrofal lækage, kan risikere at miste hele ladningen med deraf følgende ublu omkostninger. Det er derfor vigtigt at opdage kølemiddellækager så tidligt som muligt, hvilket kun kan være muligt ved hjælp af kvalitetsdetektionsudstyr.

Bacharach leverer brancheførende udstyr til detektering af kølemidler enten gennem faste instrumenter, der konstant holder øje med dit anlæg og beskytter både de mennesker og det sted, du har brug for at beskytte. Nogle gange er det dog som at finde en lækage at finde en nål i en høstak Bacharach's bærbare lækagedetektorer gør det let at finde lækagen til en enkel og klar proces - det hjælper dig med at sy dit kølemiddellækageproblem på få minutter snarere end timer.