BacharachSpolečnost Inc. udržuje tento web (dále jen „web“) pro vaše informace, vzdělávání a komunikaci. Nebojte se procházet stránky. Můžete si stáhnout materiál zobrazený na webu pro nekomerční a osobní použití pouze za předpokladu, že si také ponecháte veškerá upozornění na autorská práva a další vlastnická práva obsažená v těchto materiálech. Nesmíte však distribuovat, upravovat, přenášet, opakovaně používat, znovu zveřejňovat nebo používat obsah stránek pro veřejné nebo komerční účely, včetně textu, obrázků, zvuku a videa bez BacharachPísemný souhlas, Inc. Váš přístup na stránky a jejich používání podléhá také následujícím podmínkám („podmínky“) a všem příslušným zákonům. Přístupem na stránky a jejich procházením přijímáte bez omezení nebo výhrady podmínky a berete na vědomí, že jakékoli další dohody mezi vámi a Bacharach, Inc. jsou nahrazeny a nemají žádnou sílu ani účinek.

Měli byste předpokládat, že vše, co na webu vidíte nebo čtete, je chráněno autorskými právy, pokud není uvedeno jinak, a nesmí být použito s výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách nebo v textu na webu bez písemného souhlasu Bacharach, Inc .. Bacharach, Inc. nezaručuje ani neprohlašuje, že vaše použití materiálů zobrazených na webu neporuší práva třetích stran, která nejsou vlastněna ani přidružena k Bacharach, Inc ..

Zatímco Bacharach, Inc. vynakládá přiměřené úsilí, aby na web zahrnula přesné a aktuální informace, Bacharach, Inc. neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně jeho přesnosti. Bacharach, Inc. nepřebírá žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu stránek.

Vaše používání a procházení na webu je na vaše riziko. Ani Bacharach„Inc., ani žádná jiná strana podílející se na vytváření, výrobě nebo poskytování stránek nenese odpovědnost za jakékoli přímé, náhodné, následné, nepřímé nebo represivní škody vzniklé v důsledku vašeho přístupu na stránky nebo jejich používání. Aniž by bylo omezeno výše uvedené, vše na tomto webu vám je poskytováno „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NENÍ OMEZENO, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NE PORUŠENÍ. Vezměte prosím na vědomí, že některé jurisdikce nemusí umožňovat vyloučení implikovaných záruk, takže některá z výše uvedených vyloučení se na vás nemusí vztahovat. Zkontrolujte místní zákony, zda neobsahují omezení nebo omezení týkající se vyloučení předpokládaných záruk. Bacharach, Inc. rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost a nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo viry, které by mohly nakazit vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek z důvodu vašeho přístupu, používání nebo procházení webu nebo stahování souborů jakékoli materiály, data, text, obrázky, video nebo zvuk ze stránek.

Jakákoli komunikace nebo materiál, který na web přenesete elektronickou poštou nebo jiným způsobem, včetně jakýchkoli údajů, dotazů, komentářů, návrhů apod. Je a bude s nimi nakládáno jako s důvěrnými a nechráněnými. Cokoli přenesete nebo zveřejníte, může být použito Bacharach, Inc. nebo jejích přidružených společností za jakýmkoli účelem, mimo jiné včetně reprodukce, zveřejňování, přenosu, publikace, vysílání a zveřejňování. Dále BacharachSpolečnost Inc. může libovolně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v jakékoli komunikaci, kterou na web zasíláte, k jakémukoli účelu, mimo jiné včetně vývoje, výroby a marketingu produktů využívajících tyto informace.

Obrázky lidí nebo míst zobrazené na webu jsou buď majetkem, nebo jsou použity se svolením, Bacharach, Inc .. Používání těchto obrázků vámi nebo kýmkoli jiným vámi autorizovaným je zakázáno, pokud to výslovně nedovolují tyto podmínky nebo zvláštní povolení poskytnuté jinde na webu. Jakékoli neoprávněné použití obrázků může porušovat zákony o autorských právech, zákony o ochranných známkách, zákony o soukromí a publicitě a komunikační předpisy a zákony.

Ochranné známky, loga a servisní značky (souhrnně „ochranné známky“) zobrazené na webu jsou registrované a neregistrované ochranné známky Bacharach a další. Nic obsažené na tomto webu by nemělo být vykládáno tak, že by implicitně poskytlo jakoukoli licenci nebo právo používat jakoukoli ochrannou známku zobrazenou na tomto webu bez písemného souhlasu Bacharach nebo taková třetí strana, která může vlastnit ochranné známky zobrazené na webu. Vaše zneužití ochranných známek zobrazených na webu nebo jakéhokoli jiného obsahu na webu, s výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách, je přísně zakázáno. Také se vám to doporučuje Bacharach, Inc. bude agresivně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v plném rozsahu zákona, včetně domáhání se trestního stíhání.

BacharachSpolečnost Inc. nekontrolovala všechny weby odkazované na tento web a není odpovědná za obsah jakýchkoli stránek mimo web nebo jiných webů propojených s tímto webem. Váš odkaz na jiné stránky mimo web nebo na jiné weby je na vaše vlastní riziko.

Ačkoli Bacharach, Inc. může čas od času sledovat nebo kontrolovat diskuse, chaty, příspěvky, přenosy, vývěsky a podobně na webu, BacharachSpolečnost Inc. není povinna tak činit a nepřebírá žádnou odpovědnost ani odpovědnost vyplývající z obsahu takovýchto míst ani za jakékoli chyby, pomluvy, pomluvu, pomluvu, opomenutí, lži, obscénnost, pornografii, vulgární výrazy, nebezpečí nebo nepřesnosti v jakýchkoli informacích v rámci těchto umístění na webu. Máte zakázáno zveřejňovat nebo přenášet jakékoli nezákonné, výhružné, urážlivé, pomlouvačné, obscénní, skandální, pobuřující, pornografické nebo vulgární materiály nebo jakékoli materiály, které by mohly představovat nebo podněcovat jednání, které by bylo považováno za trestný čin, vést k občanskoprávní odpovědnosti, nebo jinak porušovat jakýkoli zákon. Bacharach, Inc. bude plně spolupracovat s jakýmikoli donucovacími orgány nebo soudními příkazy, které požadují nebo řídí Bacharach, Inc. zveřejnit totožnost kohokoli, kdo zveřejní jakékoli takové informace nebo materiály.

Software z tohoto webu dále podléhá vývozním kontrolám USA. Žádný software z tohoto webu nesmí být stahován ani exportován (i) do (nebo do státního příslušníka či rezidenta) na Kubu, Irák, Libyi, Severní Koreu, Írán, Sýrii nebo do jakékoli jiné země, na kterou Spojené státy uvalily embargo na zboží; nebo (ii) kdokoli na seznamu zvláštně určených státních příslušníků amerického ministerstva financí nebo v tabulce zakázaných příkazů amerického obchodního ministerstva. Stažením nebo používáním softwaru prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné takové zemi, na jejím území ani nad ní nemáte kontrolu ani nejste rezidentem ani na žádném takovém seznamu.

Bacharach, Inc. může kdykoli revidovat tyto podmínky aktualizací tohoto příspěvku. Jste vázáni všemi takovými revizemi, a proto byste měli pravidelně navštěvovat tuto stránku, abyste zkontrolovali aktuálně platné podmínky, ke kterým jste vázáni.

Zpět na začátek