Bacharach Přenosní a pevní distributoři nebo zástupci produktů

Přenosné nástroje

Pro analyzátory spalování a emisí a detektory úniků, ultrazvukové detektory, přenosné detektory chladiva ve Spojených státech a mezinárodně.

Pevné detektory a monitory

Pro pevné detektory plynů a dodržování bezpečnosti monitorují včasné varování snižování emisí a průmyslové detektory plynů ve Spojených státech a na mezinárodní úrovni.

Neutronické analyzátory a identifikátory plynů, distributoři a zástupci

Analyzátory chladiva

Pro analyzátory chladiva a identifikátory používané automobilovým průmyslem, pro celníky a pohraniční úředníky a pro profesionály HVAC / R, pro USA a mezinárodní distributory.

Analyzátory kyslíku a plynu

Pro analyzátory kyslíku v procesu a vysoké čistotě, detektory plynů v prostředí, systémy pro úpravu vzorků a kontrolní systémy pro inertizaci, pro zástupce USA a mezinárodních zástupců.