VĚDĚTE, NEŽ PŮJDETE!


Navýšit bezpečnost a dodržování pozorováním koncentrací plynů z mimo monitorovaných oblastí.

budova zařízení továrny

MSA Bacharach® MGS-401 Entrance Monitor poskytuje jasné zvukové a vizuální alarmy s perimetrickým stroboskopem, které upozorňuje personál na potenciální rizika před vstupem do prostoru a umožňuje dodržování:

  • IIAR
  • ASHRAE 15
  • CSA B52
  • EN378

strojovna 401 vstupní monitor

Kliknutím níže získáte další informace o vstupním monitoru MGS-401

Obraťte se na jednoho z našich expertů na detekci plynů, abyste se dozvěděli více o bezpečnostní detekci plynů nebo dosažení souladu s předpisy IIAR, ASHRAE 15, CSA B52 nebo EN378.

Zpět na začátek